Fauske og Sørfold jeger- og fiskerforening leier ut både hytter og båter i nasjonalparken.

Litt spesielt for Rago i forhold til andre nasjonalparker er at det finnes begrensninger på hvilke arter som det er lov å jakte på. Her er det kun tillatt å jakte på rype, hare, villmink og rødrev som eksempelvis betyr at det ikke tillates elgjakt her.

I Rago kan du få røye eller ørret på kroken, og du kan fiske som på statsgrunn ellers. Storskogvatnet, Litlverivatnet og Sølvskarvatna er forholdsvis gode fiskevann. Både Statskog og Fauske og Sørfold JFF leier ut robåt i Rago og det er tillatt å fiske med garn.

Nettsiden til Fauske og Sørfold JFF Åpnes i ny fane

Kjøp fiskekort på inatur.no Åpnes i ny fane

Fiskeregler for Salten Åpnes i ny fane

Foto: Oskar Pettersen