Fauske og Sørfold jeger- og fiskerforening leier ut både hytter og båter i nasjonalparken.

Litt spesielt for Rago i forhold til andre nasjonalparker er at det finnes begrensninger på hvilke arter som det er lov å jakte på. Her er det kun tillatt å jakte på rype, hare, villmink og rødrev som eksempelvis betyr at det ikke tillates elgjakt her.

I Rago kan du få røye eller ørret på kroken, og du kan fiske som på statsgrunn ellers. Storskogvatnet, Litlverivatnet og Sølvskarvatna er forholdsvis gode fiskevann. Både Statskog og Fauske og Sørfold JFF leier ut robåt i Rago og det er tillatt å fiske med garn.

Nettsiden til Fauske og Sørfold JFF

Kjøp fiskekort på inatur.no

Fiskeregler for Salten

Foto: Oskar Pettersen

Følg oss på Facebook

Kontakt oss

Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Martu@statsforvalteren.no
Tlf.: 48 21 52 84
Besøksadresse:  Nordland nasjonalparksenter, Saltfjellveien 2035, 8255 Røkland
Postadresse: Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Saltfjellveien 2035, 8255 Røkland

Rago nasjonalpark logo

Storskogvatnet: °
Litlverivatnet: °