Lakshol

Fra Lakshol kan du følge skilting og merket sti inn i nasjonalparken. På parkeringsplassen finner du toalett som også er tilpasset handicappede. Videre finnes det en benk, informasjon om nasjonalparken og en søppelkasse. Husk at søppel fra turen i nasjonalparken må tas med ut igjen! Anlegget i Lakshol er en betydelig utgift for Sørfold kommune så her ber vi om at du viser hensyn. Er for eksempel søppeldunkene fulle, så tar du heller søpla med deg hjem.

Foto: Tore Veisetaune

Foto: Marius Saunders

Litjsand

På Litjsand er det parkeringsplass med informasjonsskilt om nasjonalparken, en gapahuk med bålplass og en utedo. Her er det søppelkasser, men er de fulle så tar du heller søpla med og kaster den en annen plass.