Hvorfor nasjonalpark?

Rago nasjonalpark ble vernet 22. januar 1971 for å representere et uberørt nordlandsk fjellandskap med egenartet dyreliv i grenseområdet mot den svenske nasjonalparken Padjelanta.

Rago er en liten nasjonalpark i Sørfold kommune med areal på 171 km2, men sammen med Padjelanta, Sarek og Stora Sjöfallet nasjonalparker i Sverige er det et av de største sammenhengende inngrepsfrie naturområdene i Europa.

Foto: Hanne Etnestad
Foto: Marius Saunders

Hva er lov?

Du kan bevege deg fritt og overnatte hvor du vil i Rago, og du er velkommen til å nyte et enkelt og lite tilrettelagt friluftsliv. Med en slik «allemannsrett» kommer også en «allemannsplikt», det vil si at du har et ansvar for å ferdes mest mulig sporløst. I naturen har du et ansvar for å ta hensyn til andre, blant annet ved å rydde og plukke opp søppel etter deg. Søpla må tas med ut igjen og kan ikke kastes noen steder i nasjonalparken, heller ikke på hyttene eller i utedoene.

Du kan plukke bær og sopp som ellers, men alle planter, både levende og døde, er fredet i nasjonalparken. Den gamle furuskogen oppover mot Storskogvatnet og rundt Storskogvatnet er svært verdifull og må ikke brukes til bål. Dette gjelder spesielt de døde og gråfargede, både stående og liggende, furutrærne i nasjonalparken. Skogen blir ansett som unik i nasjonal sammenheng fordi den er helt uberørt av mennesker, og innehar svært mange sjeldne arter av insekter og vedboende sopp. Det er kun lov å bruke enkle nedfallskvister og greiner til å fyre bål.

Litt spesielt for Rago er at det kun er lov å jakte rype, hare, villmink og rødrev. Fiske kan du gjøre fritt og overalt, så lenge du har fiskekort og følger lokale fiskeregler Åpnes i ny fane. Jakt- og fiskekort administreres av Statskog og fås kjøpt på inatur.no.

Ta gjerne en titt på verneforskriften til Rago nasjonalpark Åpnes i ny fane, hvis du vite mer om hva som er lov og ikke i nasjonalparken.

Verneområder rundt Rago

Padjelanta / Badjelánnda nasjonalpark Åpnes i ny fane (Sverige) (1998 km2) er et åpent fjellandskap med store innsjøer og rikt dyre- og planteliv.

Sjunkhatten nasjonalpark Åpnes i ny fane (417 km2) – barnas nasjonalpark, er et vakkert og svært variert landskap fra fjord til høgfjell.

Laksågaosen naturreservat Åpnes i ny fane (0.158 km2) er et verdifullt strandområde med sjeldne vegetasjonstyper og det naturlig tilknyttede dyreliv.

Veikdalen naturreservat Åpnes i ny fane (3.233 km2) har urskogsnær fjellfuruskog med en variasjonsrik bunnvegetasjon og har rikelig med tørrgadd og en hel del læger.

Trolldalsvatnet naturreservat Åpnes i ny fane (0.155 km2) er et variert myr- og våtmarksområde som fungerer som hekke- og trekkbiotop for en rekke fuglearter.

Padjelanta nasjonalpark – Foto: Laponiatjuottjudus