Hvorfor nasjonalpark?

Rago nasjonalpark ble vernet 22. januar 1971 for å representere et uberørt nordlandsk fjellandskap med egenartet dyreliv i grenseområdet mot den svenske nasjonalparken Padjelanta.

Rago er en liten nasjonalpark i Sørfold kommune med areal på 171 km2, men sammen med Padjelanta, Sarek og Stora Sjöfallet nasjonalparker i Sverige er det et av de største sammenhengende inngrepsfrie naturområdene i Europa.

Foto: Hanne Etnestad
Foto: Marius Saunders

Hva er lov?

Du kan bevege deg fritt og overnatte hvor du vil i Rago, og du er velkommen til å nyte et enkelt og lite tilrettelagt friluftsliv. Med en slik «allemannsrett» kommer også en «allemannsplikt», det vil si at du har et ansvar for å ferdes mest mulig sporløst. I naturen har du et ansvar for å ta hensyn til andre, blant annet ved å rydde og plukke opp søppel etter deg. Søpla må tas med ut igjen og kan ikke kastes noen steder i nasjonalparken, heller ikke på hyttene eller i utedoene.

Du kan plukke bær og sopp som ellers, men alle planter, både levende og døde, er fredet i nasjonalparken. Den gamle furuskogen oppover mot Storskogvatnet og rundt Storskogvatnet er svært verdifull og må ikke brukes til bål. Dette gjelder spesielt de døde og gråfargede, både stående og liggende, furutrærne i nasjonalparken. Skogen blir ansett som unik i nasjonal sammenheng fordi den er helt uberørt av mennesker, og innehar svært mange sjeldne arter av insekter og vedboende sopp. Det er kun lov å bruke enkle nedfallskvister og greiner til å fyre bål.

Litt spesielt for Rago er at det kun er lov å jakte rype, hare, villmink og rødrev. Fiske kan du gjøre fritt og overalt, så lenge du har fiskekort og følger lokale fiskeregler. Jakt- og fiskekort administreres av Statskog og fås kjøpt på inatur.no.

Verneområder rundt Rago

Padjelanta / Badjelánnda nasjonalpark (Sverige) (1998 km2) er et åpent fjellandskap med store innsjøer og rikt dyre- og planteliv.

Sjunkhatten nasjonalpark (417 km2) – barnas nasjonalpark, er et vakkert og svært variert landskap fra fjord til høgfjell.

Laksågaosen naturreservat (0.158 km2) er et verdifullt strandområde med sjeldne vegetasjonstyper og det naturlig tilknyttede dyreliv.

Veikdalen naturreservat (3.233 km2) har urskogsnær fjellfuruskog med en variasjonsrik bunnvegetasjon og har rikelig med tørrgadd og en hel del læger.

Trolldalsvatnet naturreservat (0.155 km2) er et variert myr- og våtmarksområde som fungerer som hekke- og trekkbiotop for en rekke fuglearter.

Padjelanta nasjonalpark – Foto: Laponiatjuottjudus

Følg oss på Facebook

Kontakt oss

Midtre Nordland nasjonalparkstyre
Martu@statsforvalteren.no
Tlf.: 48 21 52 84
Besøksadresse:  Nordland nasjonalparksenter, Saltfjellveien 2035, 8255 Røkland
Postadresse: Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Saltfjellveien 2035, 8255 Røkland

Rago nasjonalpark logo

Storskogvatnet: °
Litlverivatnet: °