Innfallsporter

Rago nasjonalpark har to naturlige startsteder, Lakshol og Litjsand.

Begge ligger i Nordfjord. Det er kun to kilometer mellom dem.

Foto: Birgit Saunders

Hengebru. Foto: Marius Saunders

På tur i Rago

I Rago må du stort sett klare deg på egenhånd, men du finner merkede stier og bruer over de største elvene. Les mer om turforslag her.

Jakt og fiske

Hele nasjonalparken er statsgrunn; jakt- og fiskekort får du kjøpt av Statskog. Les mer om jakt- og fiskeregler her.

Foto: Birgit Saunders

Foto: Birgit Saunders

Reise og overnatting

Les hvordan du kommer til Rago nasjonalpark og finn overnattingsplasser i nærheten til Rago nasjonalpark.